De rechtbank Rotterdam heeft op 3  en 4 augustus jl. een tweetal vonnissen gewezen over online aankopen door consumenten. De inrichting van de webshops terzake het bestelproces voldeden in deze zaken niet aan de criteria. De consument heeft recht op volledige informatieverstrekking omtrent bijv. alle bijkomende kosten en de verwachte levertermijn.

Op grond van artikel 6:230m lid 1 onder e BW moet de volledige prijs van het product of de dienst worden weergegeven. Dit betreft de prijs inclusief alle eventuele bijkomende (verzend) kosten en belastingen. Dat moet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en kan dus niet nadat de overeenkomst al is gesloten.

Op grond van artikel 6:230m lid 1 onder g in combinatie met artikel 6:230v lid 7 BW moet de verwachte levertermijn aan de consument worden verstrekt op een duurzame gegevensdrager. Aan deze verplichting kan ook worden voldaan door het sturen van een track-and-trace-code of een hyperlink.

Daar staat een strenge sanctie op. Volgens de Hoge Raad moet de rechter ambtshalve onderzoeken of aan een aantal informatieverplichtingen is voldaan. Dat betekent dat de rechter dit moet onderzoeken ook als er geen beroep op is gedaan. De rechtbanken hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad voor de schending van de essentiële informatieverplichtingen een sanctierichtlijn opgesteld. Deze sanctierichtlijn houdt samengevat in dat de betalingsverplichting wordt verminderd met 25% bij maximaal drie voldoende ernstige schendingen en met 50% bij meer dan drie voldoende ernstige schendingen.  Verder is bepaald in artikel 6:230n lid 3 BW dat een consument bijkomende kosten niet verschuldigd is als de consument daarop voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst niet op een voldoende duidelijke wijze is gewezen. De verzendkosten zijn zulke kosten.

Verder bleek in deze zaak ook dat het ontstaan van een betalingsverplichting niet duidelijk was. De consument is de bestelling aangegaan door middel van een bestelknop. De tekst op de knop voldoet niet aan de eisen van de wet. Uit de tekst op de knop zelf moet namelijk blijken dat de consument uitdrukkelijk erkent dat hij een betalingsverplichting aangaat.

Het is dus zaak om kritisch te kijken naar het bestelproces van uw webshop!

Bel
Route