Kärcher en gedaagde zijn beiden actief op de markt van mobiele drinkwatervoorzieningen. Kärcher en gedaagde hebben aan dezelfde aanbestedingsprocedure met de Koninklijke Landmacht als opdrachtgever deelgenomen. Vervolgens heeft de Koninklijke Landmacht via Linkedin bekend gemaakt dat Kärcher de aanbesteding heeft gewonnen.

De bestuurder van de gedaagde heeft vervolgens daarbij een reactie geplaatst waarin onder meer staat dat niet is gekeken naar Europese regelgeving en een aantal andere elementen. Kärcher was daar niet blij mee en stelde bij de rechter dat hiermee sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame dan wel een onrechtmatige daad.

De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de reactie op het Linkedin -bericht inderdaad kan worden aangemerkt als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De rechtbank verbiedt gedaagden via het internet, schriftelijk, per e-mail, sms of andere wijze in het openbaar uitlatingen te doen die inhouden dat bij de keuze van de door de Koninklijke Landmacht aanbestede en door Kärcher geleverde 26 mobiele drinkwaterinstallaties, niet is gekeken naar: Europese toepasselijke regelgeving, toegankelijkheid, hygiëne of reinigbaarheid, onderhoud, efficiëntie en crosscontaminatie en/of dat processtabiliteit niet van belang was.

Kijk dus uit bij het plaatsen van reacties op Linkedin op berichten van of over concurrenten!

Bel
Route