Let op met contractsovername

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 februari jl een vonnis gewezen inzake contractsovername waaruit blijkt dat de vereiste medewerking van de andere contractspartij(en) niet te snel mag worden aangenomen.

Bij een zogeheten activa-passiva overdracht worden de afzonderlijke bestanddelen van een onderneming overgedragen. De bestanddelen moeten nauwkeurig beschreven worden, anders gaan deze niet over en blijven bij de verkoper achter. Een dergelijke activa-passiva overdracht komt bijvoorbeeld voor bij verkoop van een onderneming of als storting op aandelen als inbreng in natura. Meer lezen