Op 14 juni 2019 heeft de rechtbank Rotterdam in de zaak 2NG v Curator geoordeeld dat de curator niet onrechtmatig heeft gehandeld door niet op schrift te stellen dat het 2NG – de bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde rechtspersoon – vrij stond om de op haar naam staande merkrechten en domeinnamen zelf aan een derde te verkopen.  2NG had eerder kenbaar gemaakt aan de curator er medewerking aan te willen verlenen om die merkrechten in een combinatiedeal met de goodwill die aan de boedel toekwam te verkopen. Ondertussen probeerde 2NG ook buiten de curator om een deal met een derde te regelen.  De rechtbank oordeelde dat geen sprake van onrechtmatig handelen zijdens de curator door het beweerdelijke “forceren” van een combinatiedeal buiten de advocaat van 2NG om. Het stond de curator verder vrij om rechtstreeks contact te onderhouden met de bestuurder van de failliete rechtspersoon.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route