De SME-voucher is een Europese subsidie. Met deze voucher kan men 75% van de kosten van de Benelux merk- of modelaanvraag retour krijgen. Zoals bij elke subsidie zijn ook hier voorwaarden aan verbonden. Om recht te hebben op deze subsidie moet het bedrijf voldoen aan de definitie van een MKB / KMO zoals opgesteld door de Europese Commissie. In het algemeen geldt dat de onderneming:

– minder dan 250 medewerkers in dienst heeft;

– een jaaromzet heeft lager dan 50 miljoen euro;

– het balanstotaal de 43 miljoen euro niet overschrijdt.

Duur van de actie

De voucher kan aangevraagd worden tussen 22 januari 2024 en 6 december 2024. Hiervoor geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Het is dus raadzaam om hier snel een beroep op te doen. Als men een voucher aanvraagt, dient men de voucher binnen twee maanden na toewijzing te gebruiken. De voucher moet zijn toegewezen voordat het merk, model of octrooi wordt aangevraagd.

De voucher voor merken en modellen bedraagt maximaal 1000 euro. Neem snel contact met mij op!

Bel
Route