HANDELSRECHT

TEN HOVE ADVOCATUUR kan bogen op ruime ervaring in een handelsrechtelijke praktijk die onder meer omvat:

 • Adviseren en procederen over licentie- , distributie- en agentuurovereenkomsten en diverse commerciële overeenkomsten
 • Het opstellen van en procederen inzake franchise kwesties en het opstellen van franchise overeenkomsten; advisering van franchise ondernemers
 • Concurrentiegeschillen, waaronder oneerlijke concurrentie en onrechtmatige mededinging
 • Geschillen over in- en verkoop en levering van producten en diensten
 • Opstellen en advisering van Algemene voorwaarden
 • Consumentenrecht (E-commerce wetgeving en rechten bij online winkelen)
 • Begeleiding en advisering rondom online webshops

INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Geschillen, overeenkomsten en procedures inzake merken, modellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrecht en octrooien
 • Geschillen, overeenkomsten en procedures inzake knowhow en handelsgeheimen
 • Advies en registratie van merken en modellen, het voeren van oppositieprocedures bij BBIE en het EUIPO
 • Onrechtmatige mededingingszaken, onrechtmatige concurrentie
 • Namaakbestrijding
 • Advisering omtrent bescherming nieuwe vindingen

 

TEN HOVE ADVOCATUUR treedt op voor cliënten voor de Nederlandse rechtbanken, het EUIPO en het BBIE.

MEDIA- EN RECLAMERECHT

 • Geschillen, overeenkomsten en procedures inzake de verhouding tussen adverteerder en consument als tussen adverteerder en concurrent
 • Misleidende reclame geschillen en Oneerlijke Handelspraktijken
 • Geschillen en procedures over het recht op vrijheid van meningsuiting, onrechtmatige perspublicaties, privacy en portretrecht

IT RECHT

 • Advisering en overeenkomsten terzake outsourcing en cloudsourcing
 • Advisering en geschillen over IT-contracten, zoals ontwikkelovereenkomsten, SLA’s, licentieovereenkomsten, SaaS- en cloudcontracten
 • Privacy en Gegevensbescherming; AVG compliancy

ONDERNEMINGSRECHT

 • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en advisering omtrent statuten
 • Advisering en opstellen overeenkomsten inzake joint ventures en diverse commerciële samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen.
Bel
Route