Een duidelijk intern IT beleid stelt de werkgever in staat om meer controle te hebben op het gebruik van gevoelige bedrijfsgegevens en om hacking minder gemakkelijk te maken. Het is van belang, vooral in een onderneming waar knowhow van groot strategisch en financieel belang is, dat een Gedragsprotocol email en internet, een AUP en BYOD op de werkplek worden gehanteerd. AUP is een afkorting van Acceptable Use Policy en hierin worden regels opgesteld voor het gebruik van internet/email/intranet en alle computer devices binnen het bedrijf. Een BYOD staat voor een Bring Your Own Device regeling waarin wordt opgenomen aan welke spelregels de werknemer zich dient te houden bij het zakelijk gebruik van zijn privé smartphone en laptop. Slordig surfgedrag en onnadenkendheid bij het openen van emails kan gemakkelijk leiden tot het hacken van uw bedrijfswebsite. Door het hanteren van een goed intern IT beleid, krijgt u meer grip op het gebruik van uw ICT omgeving en uw knowhow en maakt u uw werknemers bewust van een correct handelen.
Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route