Merkregistratie binnen en buiten de Benelux

Uitgangspunt: Benelux registraties

Van oorsprong is het merkenrecht nationaal geregeld en georganiseerd. In Nederland betekent dat een Beneluxdepot bij het BBIE te Den Haag.

Internationale registratie. Kort samengevat wordt het systeem gekenmerkt door de volgende aspecten:

  • Voorwaarde is een basisregistratie of – aanvrage in het land van oorsprong. Bij ons dus de Benelux.
  • Eén centrale aanvrage bij het Internationale Bureau WIPO in Genève.
  • Een vrije keuze tussen één of meer aangesloten landen (meer dan 110 landen).
  • Acceptatieprocedures per land volgens de nationale routes.
  • Resultaat is een bundel nationale rechten onder hetzelfde internationale registratienummer.
  • De bescherming is per land gelijk aan die van een nationale registratie.
  • Uitbreiding van de Internationale registratie tot nieuwe landen is mogelijk.

Het internationale registratiesysteem is een relatief goedkoop en gemakkelijk systeem, maar kent wel één nadeel. De Internationale registratie is namelijk gedurende de eerste vijf jaar afhankelijk van een geldige basisregistratie. Valt de basisregistratie in deze periode weg, dan valt ook de internationale registratie weg. Er kan vaak wel een omzetting in een nationaal depot plaatsvinden.

Meer lezen