Op 11 januari 2022 heeft het Hof Amsterdam een cliënte van Ten Hove Advocatuur, een leverancier van merkproducten,  wederom in het gelijk gesteld.

In eerste instantie werd reeds met succes verdedigd dat het gebruik van een handelsnaam en domeinnaam door een voormalige distributeur, die het merk van de leverancier bevatte, inbreuk maakte op de merkrechten van deze leverancier.

Evenals de rechtbank kwam het hof tot het oordeel dat de cliënte van Ten Hove Advocatuur het recht heeft zich te verzetten tegen het gebruik door de voormalige distributeur van het teken Louverdrape en dat de vordering van de cliënte van Ten Hove Advocatuur strekkende tot het staken van dat gebruik niet is verjaard.

Het hof oordeelde als volgt. Vanaf 1964 bestond de alleenverkoopovereenkomst en daarmee de exclusieve distributierelatie tussen de leverancier (merkhouder) en de voormalige distributeur. In 1971 heeft de cliënte van Ten Hove Advocatuur als principaal het woord-/beeldmerk met het element ‘LOUVERDRAPE’ gedeponeerd. Het betoog van de voormalige distributeur dat zij beschikte  over oudere handelsnaamrechten en aldus het gebruik van die naam (en overeenstemmende domeinnamen) mocht voortzetten, faalt omdat het betoog miskent dat zij vanaf 1964 slechts gebruik hebben mogen maken van het teken Louverdrape bij gratie van het bestaan van de exclusieve distributierelatie met haar principaal. De rechtbank heeft (aldus) terecht en op goede gronden geoordeeld dat de leverancier en merkhouder zich thans jegens de voormalige distributeur kan verzetten tegen het gebruik van dat teken (als handelsnaam, merk en/of domeinnaam) op grond van de aan haar toekomende merkrechten. Nu zij pas vanaf het eindigen van de exclusieve distributierelatie in juni 2018 de vordering tot het staken van dit gebruik kon instellen, is de verjaringstermijn toen pas gaan lopen. Ook het beroep van de voormalige distributeur op verjaring van de vordering van de cliënte van Ten Hove Advocatuur had dus geen succes.

Meer weten? Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:54&showbutton=true&keyword=lecluyse

Bel
Route