Deze website bevat uitsluitend algemene informatie.  Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie heeft geen betrekking op specifieke gevallen en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Alhoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ten Hove Advocatuur er niet voor in dat deze informatie altijd correct of volledig is. Ten Hove Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ten Hove Advocatuur de op deze website aangeboden informatie te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Bel
Route