Een verkoper had zijn delicatessenbedrijf en cateringactiviteiten verkocht. Een non-concurrentiebeding was niet overeengekomen. Dat concurrentie met de nieuwe eigenaar toch onrechtmatig kan zijn, leert de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 13 juli 2022:

“Een overeenkomst waarbij iemand een handelsonderneming aan een ander overdraagt, verzet zich in de regel tegen een handelwijze die erop neerkomt dat de overdrager zijn rechtsopvolger concurrentie aandoet door in de directe omgeving van de overgedragen onderneming dezelfde werkzaamheden te blijven verrichten, waarbij zijn plaatselijke bekendheid mede beslissend is voor de vraag of een gedraging binnen die grenzen valt. Tot het overgedragene behoort immers in het algemeen de mogelijkheid om, onbelemmerd door de overdrager, nieuwe transacties met bestaande relaties aan te gaan en ook om transacties met nieuw aan te knopen relaties aan te gaan, aldus de rechtbank”.

Bij de berekening van de schade ging de rechtbank uit van (een deel) van de omzet van de verkoper. Ga er dus niet van uit dat het ontbreken van een non-concurrentie beding een vrijbrief oplevert na de overname van uw bedrijf!

Bel
Route