Deze wet heeft als doel om kleinere ondernemingen en ZZP’ers te beschermen. De wet geldt voor alle overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten. Voor op die datum reeds bestaande overeenkomsten geldt het overgangsrecht gedurende 1 jaar. U heeft tot 1 juli 2018 de tijd om uw contracten aan te passen naar aanleiding van de wetswijziging. Tot deze datum zijn bepalingen met een langere betaaltermijn dan 60 dagen in reeds bestaande contracten nog niet nietig.

Uitgangspunten:

  • Grote ondernemingen kunnen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen afspreken met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener.
  • Overeenkomsten met betalingstermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen.
  • Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. De handelsrente bedraagt met ingang van 1 januari 2017 8%, zodat deze wetswijziging belangrijke financiële gevolgen kan hebben voor beide partijen.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen der partijen nadelig is.

Een afnemer is “groot” als hij op twee achtereenvolgende balansdata voldoet aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria:

– de waarde van de activa op de balans is groter dan 20 miljoen euro;

– de netto omzet over het boekjaar is groter dan 40 miljoen euro; en

– het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is groter dan 250 werknemers.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route