Een zichtbaar gedeelte van een sportauto dat duidelijk is afgebakend door lijnen, een omtrek, kleuren, vormen of een specifieke textuur kan beschermd zijn als Europees ‘niet-ingeschreven gemeenschapsmodel’ zo oordeelde het EU Hof van Justitie op 28 oktober 2021.

Ferrari is een in Italië gevestigde producent van race‑ en sportauto’s. Haar topmodel, de FXX K, waarvan een zeer beperkt aantal exemplaren zijn vervaardigd, is uitsluitend bestemd voor gebruik op circuits. Ferrari heeft het FXX K-model voor het eerst aan het publiek gepresenteerd in een persbericht van 2 december 2014.De Ferrari FXX K bestaat in twee varianten die zich alleen van elkaar onderscheiden door de kleur van de „V” op de voorkant van het voertuig.

Mansory Design is een onderneming die auto’s van het hogere segment personaliseert. Mansory Design en WH zijn beiden gevestigd in Duitsland. Sinds 2016 produceert en verkoopt Mansory Design pakketten met montagestukken voor personalisatie (tuning‑kits), die bedoeld zijn om de verschijningsvorm van de Ferrari 488 GTB, een straatmodel dat in niet-gelimiteerde oplage sinds 2015 wordt aangeboden, te veranderen en op de Ferrari FXX K te laten lijken.

Ferrari is van mening dat Mansory Design met de verkoop van deze onderdelen inbreuk maakt op de rechten die zijn verbonden aan een of meer niet‑ingeschreven gemeenschapsmodellen waarvan Ferrari de houder is.

Het EU Hof van Justitie oordeelde: “dat de beschikbaarstelling voor het publiek van afbeeldingen van een voortbrengsel, zoals de publicatie van foto’s van een voertuig, met zich meebrengt dat een model van een deel van dat voortbrengsel of van een onderdeel van dat voortbrengsel als samengesteld voortbrengsel voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, op voorwaarde dat bij die beschikbaarstelling de verschijningsvorm van dat deel of onderdeel duidelijk herkenbaar is. Om te kunnen onderzoeken of deze verschijningsvorm voldoet aan de voorwaarde van een eigen karakter, moet het betrokken deel of onderdeel een zichtbaar gedeelte van het voortbrengsel of samengestelde voortbrengsel vormen dat duidelijk is afgebakend door lijnen, een omtrek, kleuren, vormen of een specifieke textuur”.

 

Bel
Route