In distributie-, franchise- en licentieovereenkomsten wordt doorgaans een gebied aangeduid waarvoor deze overeenkomst van toepassing is. Als het gaat om gebruik van een merk/model/auteursrecht zal daarin opgenomen zijn binnen welk gebied de licentienemer actief mag zijn. Bij handelsovereenkomsten zoals distributie-. agentuur- , en franchisecontracten komt een dergelijke bepaling eveneens voor. Meestal wordt daarin de Europese Unie aangeduid. Na Brexit zal de UK daar echter niet meer toe behoren. Als het wel de bedoeling is dat de licentienemer, distributeur, agent of franchisenemer actief blijft in de UK, is het zinvol om het contract aan te passen.

Bel
Route