Op 22 oktober 2021 wees de kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam een vonnis over een interessante zaak, namelijk de tegenvallende actieradius van een elektrische auto. Zie ook: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:10130

De eiser heeft op 18 januari 2018 voor € 49.998,00 een Opel Ampera-e gekocht. De Opel is op 30 juli 2018 aan hem geleverd.  In augustus 2018 is eiser met de Opel naar Kroatië geweest, met de jaarwisseling 2018/2019 op wintersport naar Frankrijk en in de zomer van 2019 naar het Zwarte Woud. Eiser stelt dat de actieradius gemiddeld 226 kilometer is in plaats van de gepretendeerde actieradius van 423 kilometer. Dat is een behoorlijk verschil.

In de procedure vorderde de koper een deel van het aankoopbedrag terug bij de verkoper op de grond dat de Opel Ampera niet voldeed aan de verwachtingen die hij daarvan mocht hebben. Een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst als zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Aldus de leden 1 en 2 van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek.

Hoewel de koper gegronde argumenten had, heeft hij de zaak toch verloren aangezien hij de zaak te laat aanhangig heeft gemaakt. Het probleem deed zich namelijk al meteen in augustus 2018 voor terwijl hij pas zijn beklag deed bij de verkoper in januari 2020. De kantonrechter kan er niet omheen dat anderhalf jaar wachten met het kenbaar maken van de problemen, in strijd is met de klachtplicht van artikel 7:23 lid 1 BW.  De koper verklaarde met klagen gewacht te hebben tot hij dacht ‘dit kan echt niet’. Op zichzelf wellicht begrijpelijk, maar wachten tot iets echt niet meer gaat, is iets anders dan de klachten ‘binnen bekwame tijd na ontdekking’ melden, zoals artikel 7:23 lid 1 BW voorschrijft.

Mocht u een vergelijkbare klacht hebben, dan is het goed mogelijk dat uw vordering slaagt mits u op tijd uw beklag maakt!

Bel
Route