Reclame en gezondheid

Levensmiddelenfabrikanten moeten oppassen met reclame waarin gezondheidsclaims worden gedaan. Er zijn 3 soorten gezondheidsclaims:

  • generieke claims gebaseerd op algemeen aanvaarde kennis, zoals ‘calcium is goed voor de botten’;
  • claims die betrekking hebben op de beperking van een risicofactor voor een ziekte zonder dat daarbij een direct verband tussen het product en de ziekte gelegd wordt;
  • claims die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen, zoals ‘calcium is goed voor de groei van de botten van kinderen’.

Van de circa 44.000 claims die fabrikanten ter beoordeling indienden bij de Europese Commissie, werden er slechts 222 goedgekeurd! Op deze lijst van 222 toegelaten claims staan gezondheidsclaims die onder bepaalde voorwaarden gebruikt mogen worden. Deze lijst is per 14 december 2012 in werking getreden. ‘Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten’ is een claim die fabrikanten bijvoorbeeld wel mogen gebruiken.

Ondernemers die een gezondheidsclaim willen gebruiken, moeten dus steeds deze lijst consulteren. Als u een gezondheidsclaim wilt gebruiken die nog niet is beoordeeld of goedgekeurd, moet u wetenschappelijk bewijs voor de claim indienen bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit).

Vragen?  Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route