Het is belangrijk om te weten of u te maken heeft met een distributieovereenkomst of met een agentuurovereenkomst! Vooral de regels met betrekking tot de beëindiging van een distributieovereenkomst zijn anders dan die voor beëindiging van een agentuurovereenkomst.

Wanneer de agentuurovereenkomst wordt beëindigd, kan een schadevergoeding verschuldigd zijn. In ieder geval heeft de handelsagent bijna altijd recht op een zogenaamde klanten- en/of goodwillvergoeding bij het einde van de agentuur-overeenkomst. Deze klanten- c.q. goodwillvergoeding wordt nogal eens als bezwaarlijk ervaren door leveranciers. Zij kiezen daarom vaak voor een distributieovereenkomst.

In de ons omringende landen zoals Duitsland en België kan echter ook een distributeur aanspraak maken op een goodwill vergoeding! Als leverancier is het dus verstandig geen Duits of Belgisch recht van toepassing te verklaren.

Echter, er is een European Civil Code in de maak, een rapport van  de “Study Group on a Euopean Civil Code” inzake agentuur, franchise en distributie waarbij ook de distributeur recht op een klantenvergoeding krijgt naar analogie met de agentuur. Als u distributeur bent, kan het dus interessant zijn om alvast een beroep te doen op deze European Civil Code indien de leverancier de relatie met u wil beëindigen Opzegging van een langdurige handelsrelatie!

Vragen?  Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route