Dat een non-concurrentie beding belangrijk is, blijkt uit de oorlog tussen twee chocolade fabrikanten. Dobla, die chocolade decoraties levert aan de groothandel, vond de staafjes en chocolade krul van Chocolate King wel heel erg lijken op haar eigen chocoladeproducten en weet dat aan het feit dat haar voormalige technische projectleider naar concurrent Chocolate King was vertrokken. Met deze technicus was een geheimhoudingsplicht overeengekomen.  Dobla wierp van alles in de strijd: zij deed een beroep op auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing van haar producten en tevens dus het geheimhoudingsbeding, maar dat heeft haar niet mogen baten. Het Gerechtshof Amsterdam wees op 24 oktober 2018 de vorderingen van Dobla af.  Het hof stelde dat : Niet gebleken is dat bestuurders Chocolate King geheimhoudingsbeding met voormalig werkgever Dobla hebben geschonden: uit deskundigenbericht blijkt dat producten door een kundig team middels reverse engineering konden worden gemaakt, tijdsverloop en inrichting machines wijzen niet op schending geheimhoudingsbeding. Er was evenmin sprake van auteursrechtinbreuk.

De zaak zou mogelijk anders zijn afgelopen als Dobla ook een non-concurrentie beding was overeengekomen met de technicus. Een zodanig beding kan een werknemer verbieden om gedurende 24 maanden na het einde van de dienstbetrekking te gaan werken in dezelfde functie bij een bedrijf in dezelfde producten en/of diensten en dat gevestigd is binnen een straal van 200 kilometer van de huidige werkgever. Vereist is wel dat zo’n beding schriftelijk is overeengekomen zijn en daarnaast ook billijk is.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route