De wet Bescherming Bedrijfsgeheimen is in werking getreden!

Op grond van deze wet kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer de bedrijfsgeheimen verkregen worden door onbevoegde toegang of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren daarvan, of indien inbreuk wordt gemaakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een daartoe strekkende overeenkomst.

De wet maakt het mogelijk om tegen inbreuken op bedrijfsgeheimen in te gaan. Mogelijke vorderingen zijn: een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, recall of vernietiging van reeds vervaardigde producten en/of schadevergoeding.

Wanneer is sprake van een bedrijfsgeheim? Er zijn drie cumulatieve voorwaarden. Ten 1e moet de informatie geheim zijn en niet algemeen bekend zijn of eenvoudig toegankelijk zijn. Ten 2e moet de geheime informatie handelswaarde hebben. Ten slotte moeten er “redelijke” maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden. Het is dus van belang om geheimhoudingsclausules op te nemen in commerciële contracten, maar ook het fysiek bewaken van het bedrijfsterrein of het gebouw is van belang. Daarnaast is het verstandig om de bedrijfsgeheimen digitaal te beschermen. Al met al biedt deze wet nieuwe mogelijkheden om uw knowhow te beschermen.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route