De rechtbank Amsterdam heeft in januari 2018 een interessant vonnis gewezen.  De Constructam Caravan Club (CCC) houdt zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten voor kennisoverdracht van bouw, herstel en onderhoud van de Constructam-caravan middels lezingen en demonstraties. CCC heeft een foto van een T390 caravan geplaatst op haar site. De Stichting tot behoud van de oldtimer caravan is echter op grond van artikel 1 Auteurswet auteursrechthebbende op de foto en vordert met succes verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt op de T390 foto.

De rechtbank overweegt echter dat nu de foto niet is gemaakt door een professionele fotograaf en geen commercieel belang is gemoeid met de foto niet worden ingezien dat de Stichting schade heeft geleden. De gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen. Zie verder: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:133

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route