Een handelsnaam is steeds belangrijker, mede omdat daar vaak een domeinnaam aan gekoppeld is, alsmede een Twitter-, Facebook- of YouTube account. Op basis van het handelsnaamrecht kan een ondernemer optreden tegen gebruik van een andere handelsnaam, voorzover er gevaar voor verwarring bij het publiek te vrezen is. Of dit gevaar voor verwarring bestaat hangt af van veel factoren: plaats van vestiging, branche, gelijkenissen tussen beide namen etc. etc. Zijn twee bedrijven op hetzelfde terrein actief en hebben ze sterk gelijkende handelsnamen, dan is de kans groot dat er sprake is van verwarringsgevaar en dus van een inbreuk.

De bescherming van een handelsnaam is beperkt tot het gebied waarin de handelsnaam wordt gebruikt of bekendheid geniet. Door reclame (en ook internet of het hebben van een webshop) zal de bescherming al snel landelijk zijn, echter in sommige gevallen kan het ook zeer regionaal zijn. U kunt bij dit laatste bijvoorbeeld denken aan de handelsnaamrechten van een buurtcafé.

Om voor bescherming in aanmerking te komen moet de handelsnaam wel enig onderscheidend vermogen hebben. Echter, hier worden in tegenstelling tot bij merkbescherming, geen hoge eisen aan gesteld. Merken zijn namelijk bedoeld om waren of diensten afkomstig van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een handelsnaam is in de eerste plaats vooral een aanduiding van de onderneming. Echter, ook onder de Handelsnaamwet mogen zeer gebruikelijke aanduidingen niet gemonopoliseerd worden en moet het concurrenten vrijstaan dergelijke aanduidingen te gebruiken.

Tip: Registreer uw handelsnaam als merk. Vaak zal de handelsnaam ook als merk worden gebruikt en een merkrecht biedt meer en uitgebreidere bescherming. Controleer ook het merkenregister voordat u een nieuwe onderneming opstart en een handelsnaam daarvoor introduceert. Loutere controle van het handelsnaamregister volstaat niet. Het gebruik van een handelsnaam kan inbreuk maken op een merk.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route