Cliënten van mr. Annelies ten Hove hebben met succes betoogd dat de Nederlandse  Staat inbreuk maakte op hun auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Op 18 november 2020 heeft de rechtbank Den Haag vonnis gewezen waarbij de Staat is veroordeeld tot staking van de inbreuk. Tevens diende de Staat een boete ad € 70.000,– te betalen, te vermeerderen met wettelijke handelsrente. Daarnaast diende de Staat alle proceskosten te betalen.

Waar ging het over? Kort gezegd, hebben de betreffende cliënten in 2008 gezamenlijk een werk geschreven en gepubliceerd getiteld: ‘Stoppen met Criminaliteit, werkboek voor (ex-)gedetineerden’. In dit boek is een methode ontwikkeld om gedetineerden te helpen bij het opnieuw inrichten van hun leven en niet terug te vallen in de criminaliteit.  Er was een exclusieve licentie-overeenkomst gesloten met de Staat terzake het gebruik van het boek en de methode. Hoewel de Staat aanvankelijk deze licentie respecteerde, werden van liever lee de namen van de auteurs niet langer genoemd in de door de Staat gebruikte materialen. Dat is strijdig met de persoonlijkheidsrechten van de auteurs. Hoewel op initiatief van de Staat een forse boete was opgenomen in de overeenkomst, weigerde de Staat deze boete te betalen en werd de inbreuk ontkend.

Met succes is daar paal en perk aan gesteld. Meer weten: zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:11950&showbutton=true&keyword=Staat+%2b+auteursrecht&keyword=2020

Bel
Route