De regels betreffende welk recht van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten, is opgenomen in Rome I Verordening (Verordening (EG) Nr. 593/2008).

Deze Rome I Verordening is belangrijk voor u als u een internationaal contract sluit. U dient dan immers de juridische en financiële risico’s in kaart te brengen. Indien partijen geen rechtskeuze maken, is het onmogelijk om de risico’s in te schatten, daar het recht van een ander land andere regelgeving bevat. Verder dient de rechtskeuze conform de bepaalde regels te geschieden. Dit brengt met zich mee dat deze rechtskeuze bijvoorbeeld uitdrukkelijk moet worden gemaakt, vóórdat een geval zich voordoet, wil de rechtskeuze van toepassing zijn.

In principe zijn partijen vrij om een rechtskeuze te maken. De rechtskeuze dient uitdrukkelijk te zijn dan wel duidelijk te blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Het is ook mogelijk om een recht aan te wijzen dat slechts op een onderdeel van de overeenkomst van toepassing is. Indien partijen geen rechtskeuze maken, zijn er regels voor het beoordelen van welk recht van toepassing is op de overeenkomst, dan wel het betreffende geval.

In artikel 4 lid 1 van Rome I wordt allereerst voor een aantal benoemde overeenkomsten het toepasselijke recht vastgesteld. Zo wordt aangeknoopt onder (a) voor koopovereenkomsten bij de gewone verblijfplaats van de verkoper; onder (b) voor overeenkomsten betreffende dienstverlening bij de gewone verblijfplaats van de dienstverlener; onder (c) voor overeenkomsten die een zakelijk recht op of de huur van een onroerend goed tot onderwerp hebben bij het land van ligging van het onroerend goed, onder (d) voor huurovereenkomsten van een onroerend goed. Voor tijdelijk particulier gebruik van maximaal zes maanden bij de gewone verblijfplaats van de verhuurder; onder (e) voor franchiseovereenkomsten bij de gewone verblijfplaats van de franchisenemer en onder (f) voor de distributieovereenkomst bij de gewone verblijfplaats van de distributeur.

Maak derhalve een expliciete rechtskeuze bij uw internationale overeenkomsten, anders is het recht van het land van de verkoper/dienstverlener/franchisenemer/distributeur van toepassing!

Vragen?  Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route