Partijen HFW en Maas werken na een Non Disclosure Agreement en een Letter of Intent samen aan een pilotproject voor een “coffee corner met smart fridge” onder de naam The Treat. De pilot is verlengd, maar het komt niet tot daadwerkelijke samenwerking. Na beëindiging komt Maas zelf met smart fridges onder de naam ‘The Taste’ met een andere wrapping op de koelkasten en met een ander assortiment waren.

HFW stapt naar de rechter en vordert o.a. dat Maas de inbreuk op de gezamenlijke auteursrechten van HFW en Maas dient te staken, Maas te veroordelen tot (gedeeltelijke) overdracht van het merk The Treat aan HFW en om Maas te bevelen de voortdurende verplichtingen van de tussen partijen gesloten NDA onverkort na te komen (de geheime informatie niet te gebruiken, in het bijzonder de zakelijke relatie met de door HFW aangedragen leveranciers uiterlijk binnen 30 dagen te verbreken).

Alle vorderingen van HFW worden afgewezen aangezien de Amsterdamse rechtbank stelt dat Maas zelf al jarenlang een coffee corner op de markt bracht en de combinatie daarvan met een smart fridge niet auteursrechtelijk beschermd kan worden. Maas heeft bewezen dat er andere smart fridges op de markt aanwezig zijn die gebruikmaken van soortgelijke voorraadbeheer en betaaltechnologie. De smart fridge die HFW en Maas gebruikten was ook van een derde (Husky) afkomstig. Dat betekent ook dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. In beginsel staat het een ieder vrij een stoffelijk product na te bootsen als dat product niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom. Maas heeft bovendien haar best gedaan om zoveel mogelijk af te wijken bij de smart fridge die zij later op de markt bracht.

Maas was in 2021 al, voor het uitbrengen van de dagvaarding en voordat HFW zelf The Treat als Benelux beeldmerk deponeerde, vrijwillig bereid om het door Maas geregistreerde beeldmerk The Treat aan HFW over te dragen en gesteld noch gebleken is dat HFW op enig moment op dat aanbod is ingegaan.

Ook de vorderingen terzake de leveranciers worden afgewezen. De informatie over Husky als leverancier van de smart fridges valt niet onder de definitie van “confidential information”. Hetzelfde geldt voor de informatie over de partij die de smart fridges plaatst. Maas heeft met succes aangevoerd dat zij vanwege de diverse automaten die zij op de markt brengt, reeds bekend was met de installateur die voor haar coffeecorner met smart fridge wordt gebruikt. HFW heeft niet aangetoond dat die stelling onjuist is.

Bel
Route