De curatoren in het faillissement van het D-Reizen concern zijn een doorstart overeengekomen met Prijsvrij. Onderdeel van de doorstart is de overdracht van de IE-rechten van D-Reizen aan Prijsvrij voor een bedrag van € 500.000,–. Voorwaarde voor het doorgaan van de doorstart is dat deze IE-rechten vrij van pandrechten en overige bezwaringen overgaan naar Prijsvrij.  Selten BV, opgericht door de voormalige bestuurders van D -Reizen,  stelt een pandrecht te hebben op de IE-rechten en weigert medewerking aan het vrij van pandrecht overdragen hiervan aan Prijsvrij. Het pandrecht is kort voor het faillissement ingeschreven in het merkenregister. De curatoren vinden dat Selten met haar opstelling misbruik van haar pandrecht maakt en vorderen dan ook (onder meer) medewerking van Selten aan de overdracht van de IE-rechten vrij van pandrecht. De curatoren menen dat er bedenkingen zijn bij de constructie waarbij Selten BV het pandrecht verkreeg.

Volgens de voorzieningenrechter komt het in de zaak aan op de afweging van het verhaalsbelang van Selten tegen de belangen van de stakeholders in het faillissement van D-Reizen bij het realiseren van de doorstart. Die afweging valt uit in het voordeel van de stakeholders. Het pandrecht op het merk D Reizen moet dus worden opgeheven. Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:4344&showbutton=true&keyword=merk+D+Reizen

TIP: Om dit soort situaties te voorkomen, is het aan te raden om IE rechten nimmer op naam van de werkmaatschappij te registreren maar ten name van een speciaal op te richten IE holding. Er kunnen dan geen vervelende situaties ontstaan bij een eventueel faillissement of beslag van een schuldeisers. Vergeet dan niet om een licentie in te schrijven ten behoeve van de werkmaatschappij!

Bel
Route