Wat was er aan de hand in deze uitspraak van het Hof Den Bosch van 15 maart 2022? Milieu Nationale is een groothandel op het gebied van schoonmaakmiddelen en heeft een toiletreiniger  ontwikkeld onder de naam ‘Prefum’. Voor dit product heeft Milieu Nationale etiketten vervaardigd en laten registreren bij de Belastingdienst. Cleanmaster Biolux, ook een groothandel in dezelfde markt, heeft met toestemming het product onder een andere naam,  Biofum,  doorverkocht.  Daarbij heeft Cleanmaster eerst gebruik gemaakt van bij Milieu Nationale bestelde etiketten met daarop de naam Biofum. Later is Cleanmaster voor Biofum andere etiketten gaan gebruiken. In 2018 klaagt Cleanmaster dat de spraykoppen niet meer passen op het schroefdraad van de geleverde flessen. Milieu Nationale reageert niet afdoende en Cleanmaster besluit geen producten meer af te nemen, ontwikkelt een eigen toiletreiniger en gaat verder met de verkoop van Biofum toiletreiniger met de eigen etiketten.

Milieu Nationale vordert schadevergoeding vanwege eenzijdig opzeggen van een duurovereenkomst zonder opzegtermijn en inbreuk op de auteursrechten op het etiket. Het Hof Den Bosch maakt daar korte metten mee. Mileu Nationale kan niet bewijzen dat er sprake is van een duurovereenkomst, aangezien er wel sprake was van een regelmatig aankoop van producten, maar nooit een voorraad voor Cleanmaster apart is gehouden. Partijen zijn geen bijzondere prijsafspraken en geen doorlopende leveringsverplichtingen overeengekomen.

Verder stelt het Hof dat het etiket van Cleanmaster onvoldoende lijkt op het etiket van Milieu Nationale om te kunnen oordelen dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht. Er is geen inbreuk op auteursrecht op veiligheidsinformatiebladen (gebruiksaanwijzingen) en er is niet onderbouwd dat deze auteursrechtelijk beschermd zijn. Ook is er geen sprake van slaafse nabootsing noch een onrechtmatige daad.

Bel
Route