In een vrije markt is het overnemen van medewerkers of klanten van een concurrent in beginsel toegestaan. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. Een kort geding rechter oordeelde onlangs wanneer er in geval van een doorstart na faillissement sprake is van onrechtmatig handelen.

Eiseres kocht de activa van een gefailleerde vennootschap met onder meer de verplichting om het personeel over te nemen. Gedaagde, na het faillissement opgericht door de ex-dga van de gefailleerde vennootschap, benaderde kort na het faillissement, het oud-personeel en oude klanten van zijn gefailleerde vennootschap. De rechtbank achtte het onrechtmatig dat gedaagde werknemers en opdrachtgevers benadert die juist door eiser van het failliete bedrijf zijn overgenomen. Gedaagde heeft voordeel behaalt door bewust gebruik gemaakt van de door de ex-bestuurder bij het failliete bedrijf opgedane kennis, ervaring en contacten. Eiser wordt hierdoor benadeeld omdat haar rendement op de investering in de overname van de activa van het failliete bedrijf wordt verminderd. Dit acht de rechter onrechtmatig.  

Direct na faillissement benaderen van oud-personeel of opdrachtgevers mag dus niet!

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route