In een recent  arrest van 10 april 2014  oordeelt de hoogste Europese rechter (HvJ EU) dat downloaden uit illegale bron illegaal is. Tot nu toe was dit, in tegenstelling tot vrijwel alle andere EU landen, toegestaan in Nederland (overigens alleen voor muziek, films en boeken en niet voor software en games).  De zaak ging over de thuiskopieheffing waarbij de vraag is gerezen of zo een heffing rekening mag houden met het privé kopiëren uit illegale bron. Het HvJ EU beantwoordt die vraag ontkennend. 

Het HvJ EU oordeelt dat het toestaan van downloaden van ongeautoriseerd aanbod de verspreiding daarvan aanmoedigt en de normale exploitatie schade toebrengt. Het belang van het oordeel van het HvJ EU is dat downloaden van illegaal aanbod illegaal is, ligt erin dat daardoor diensten die het downloaden van illegaal aanbod faciliteren ook illegaal zijn zonder dat hoeft te worden bewezen dat zij iets van doen hebben met het illegale aanbod zelf. Het arrest betekent dus dat de Thuiskopieregeling alleen betrekking mag hebben op privékopieën vanuit legale (online en offline) bronnen. Een thuiskopie maken voor eigen gebruik mag dus, maar niet vanuit illegale bron.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route