Het komt zelden voor dat een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid in kort geding wordt ingesteld, laat staan toegewezen. Toch is dit technisch niet onmogelijk. De voorzieningenrechter kan weliswaar geen declaratoir oordeel vellen over de aansprakelijkheid van een bestuurder, hij kan in gevallen die spoedeisend zijn en die zich in een overzichtelijk feitelijk en juridisch kader afspelen, wel een voorschot op de schadevergoedingsplicht bevelen. Op die manier kan geprobeerd worden om onherstelbaar nadeel voor de vennootschap te voorkomen.

In dit arrest van eind 2017 bekrachtigde het Hof Arnhem-Leeuwarden de veroordeling van A door de voorzieningenrechter Noord-Nederland om de gelden die hij als indirect bestuurder aan de vennootschap heeft onttrokken, aan de vennootschap (terug) te betalen. De indirect bestuurder werd jegens de vennootschap aansprakelijk geacht voor het doorsluizen van subsidiegeld aan een aan hem gelieerde rechtspersoon. Dit handelen was in strijd met de statuten en er was sprake van tegenstrijdig belang. De middellijk bestuurder treft een ernstig verwijt.

Meer weten: neem contact met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route