UBO’s  (Ultimate Beneficial Owner) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Iemand kan als UBO kwalificeren indien deze de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft via een direct of indirect belang van meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang of feitelijke zeggenschap heeft. Dat geldt niet alleen voor BV’s en NV’s maar ook voor een VOF, maatschap, stichting, coöperatie en een vereniging.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het doel is om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kan men, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie men zaken doet.

Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland ligt het beheer van het UBO-register bij de KvK. Sinds 27 september 2020 moeten bestaande organisaties UBO’s inschrijven. De inschrijving moet plaatsvinden voor 27 maart 2022.  Nieuwe inschrijvers moeten al direct een UBO opgeven.

Bel
Route