Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gewezen over de hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten van vennootschappen onder firma en beherend vennoten van commanditaire vennootschappen. Het standpunt van de HR is dat vennoten ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap die zijn ontstaan vóórdat de vennoten als vennoot tot de vennootschap toetraden. Lange tijd waren zowel de lagere rechtspraak als de literatuur verdeeld over de vraag of deze nieuw toetredende vennoot ook aansprakelijk zou zijn voor de schulden van de VOF die vóór zijn toetreden al zijn ontstaan. De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid gegeven en deze vraag bevestigend beantwoord.

De HR wijst erop dat artikel 18 van het Wetboek van Koophandel bepaalt dat de vennoten van een VOF hoofdelijk verbonden zijn voor de verbintenissen van de VOF. Daarin valt volgens de Hoge Raad geen beperking te lezen tot verbintenissen van de vennootschap die zijn ontstaan nadat een vennoot is toegetreden. Alle vennoten (ook de nieuw toetredende) zijn dus aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. Wel iets om even rekening mee te houden als u toetreedt als nieuwe vennoot!

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route