Werkgevers mogen werknemers verplichten om een mondkapje te dragen. Bij een weigering om daaraan te voldoen, mag de werkgever het loon van de medewerker opschorten en hem de toegang tot het werk ontzeggen zolang hij weigert een mondkapje te dragen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland op 13 januari 2021 bepaald in een kort geding. Daarbij ging het om een chauffeur/bezorger van een banketbakkerij uit Bilthoven, die weigerde om een mondkapje te dragen. De banketbakkerij beriep zich op het zogenaamde instructierecht, waarin is vermeld dat de werknemer zich moet houden aan de voorschriften die de werkgever opstelt. De rechtbank stelde dat hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, het een maatschappelijk aanvaard middel is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het dragen van een mondkapje gedurende de corona pandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Conclusie: de banketbakkerij mag  haar medewerkers inderdaad een mondkapjes verplichting opleggen, het loon opschorten en de toegang tot het werk ontzeggen zolang de medewerker weigert een mondkapje te dragen.

Zie verder: ECLI:NL:RBMNE:2021:51

Bel
Route