Bestuurders van een BV kunnen aansprakelijk zijn voor het boedeltekort, onder meer als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat geldt echter niet alleen voor bestuurders, maar ook voor feitelijk beleidsbepalers. In de desbetreffende zaak heeft de curator van een failliete BV onder meer naast de statutaire bestuurders tevens de bedrijfsleider aangesproken en hen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort, omdat sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. De curator voert daarbij aan dat niet was voldaan aan de boekhoudplicht.

De curator meent daarbij dat de bedrijfsleider feitelijk beleidsbepaler was van de BV en zodoende ook aansprakelijk is voor het boedeltekort. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was het daar in het arrest van 17 februari 2015 niet mee eens. Dat de bedrijfsleider het beleid bepaalde ten aanzien van het personeel, de toeleveranciers en de financiële gang van zaken binnen de onderneming is niet komen vast te staan. De bedrijfsleider was er voor het regelwerk ,maar het beleid binnen het bedrijf werd uiteindelijk nog altijd bepaald en beslist door een ander.

Conclusie: er moet toch aan hoge eisen worden voordat sprake is van een feitelijk beleidsbepaler. Indien het beleid feitelijk nog steeds door een andere bestuurder wordt bepaald, dan leidt dat volgens het Hof nog niet tot de kwalificatie “feitelijk beleidsbepaler”.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route