De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde op 13 januari 2015 dat smaken door het auteursrecht kunnen worden beschermd. Het gaat in dit geval om “heksenkaas” een dipsausje, gemaakt van roomkaas. In de literatuur is al vaker verdedigd dat er geen (principiële) reden is om creaties die met andere zintuigen dan de neus, ogen of oren waarneembaar zijn (tast, reuk of gehoor) niet beschermd te achten, maar dit is de eerste keer dat smaak auteursrechtelijk wordt erkend. De geur van een parfum of de geur van pas gemaaid gras was door de HR reeds als auteursrechtelijk beschermd werk erkend.  De bodemrechter oordeelt echter anders op 11 juni 2015. Zelfs als smaak voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zou zijn, dan leidt dat er niet automatisch toe dat de smaak van het product Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd kan worden, nu men heeft nagelaten feitelijk te beschrijven of aanschouwelijk te maken wat de voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende vereiste elementen van de smaak van het product zijn.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route