In een franchiseovereenkomst schrijft de franchisegever vaak voor dat producten van het assortiment moeten worden ingekocht bij hemzelf of bij een door hem zelf geselecteerd derde bedrijf. Dat wordt een exclusief afnamebeding genoemd.  Wanneer echter een franchisegever een afnameverplichting van meer dan 80 % van het assortiment wil opleggen, dan is dat alleen toegestaan indien de duur van de franchiseovereenkomst wordt beperkt tot 5 jaar. Dat schrijft de Mededingingswet voor. Als de overeenkomst echter stilzwijgend wordt verlengd en dit exclusieve afnamebeding blijft in stand, ontstaat er een probleem. Dat wordt aangenomen dat de overeenkomst voor onbepaalde duur is afgesloten en dan is het exclusieve afnamebeding nietig.

Let wel: als de franchisegever eigenaar of verhuurder van het pand is, dan geldt dit niet. In zo’n geval mag de franchisegever een exclusief afnamebeding voor de gehele duur van de franchiseovereenkomst afsluiten.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route