Uitgangspunt is dat de fotograaf in beginsel een foto met daarop uw portret vrij mag publiceren. Er zijn echter uitzonderingen: het redelijk belang van de geportretteerde. Dat redelijke belang komt bij de gewone burger al snel neer op een privacy belang. Hiervan is mogelijk sprake indien u in een compromitterende situatie bent afgebeeld of in een situatie waaraan u niet meer herinnerd wilt worden. Het redelijke belang bij bekende personen is meestal een financieel/commercieel belang. Zij hebben immers verzilverbare belangen en kunnen hun portret gebruiken om tegen vergoeding reclame te maken voor bepaalde producten.

De rechter weegt de belangen af tussen het belang van de geportretteerde en het belang van het openbaar maken van het portret. Daarbij speelt het openbaar belang een rol, is er sprake van een maatschappelijke misstand die aan de kaak moet worden gesteld? Tevens geldt nog altijd dat hoge bomen veel wind vangen en dat politici en andere publieke personen rekening moeten houden met het gebruik van hun afbeelding.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route