Betalingen voor meerwerk of overwerk tellen vanaf 1 januari 2018 ook mee voor de berekening van het vakantiegeld. De werknemer heeft recht op jaarlijks vakantiegeld van minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon dat de werknemer heeft verdiend in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld van januari tot januari. Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld. Vanaf nu het overwerk echter wel.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route