De nieuwe Franchisewet is in aantocht!

De nieuwe Franchisewet wordt per 1 januari 2021 van kracht. Deze wet zal direct gaan gelden voor alle franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden afgesloten. Op een aantal specifieke punten zal voor bestaande franchiseovereenkomsten een overgangsperiode gelden. Het doel van de wet is om eerlijker ondernemen en een betere samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer te bevorderen.

Om te beginnen komt er een wettelijke definitie van begrippen zoals de franchiseovereenkomst, de franchiseformule en franchisegever. Als er wettelijk gezien sprake is van franchise, dan is de wet van toepassing en mag er niet ten nadele van de franchisenemer worden afgeweken van de wettelijke bepalingen. De positie van de franchisenemer ten opzichte van de franchisegever (vaak een grotere partij) wordt dan ook versterkt.

In grote lijnen kent de wet vier onderdelen:

1. De precontractuele uitwisseling van informatie.

2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.

3. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

4. De beëindiging van de franchisesamenwerking.

De precontractuele uitwisseling van informatie: regels over de periode voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst. Doel hiervan is dat kandidaat-franchisenemers tijdig een weloverwogen beslissing kunnen maken om zich wel of niet aan te sluiten bij een franchiseformule.

De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst: de franchisenemer moet vooraf instemmen met (onder andere) een wijziging van de franchiseformule. Wijziging van de formule kan aanzienlijke investeringen van franchisenemers vergen. Ook kan dat een negatieve impact hebben op de omzet of het rendement van een franchisenemer.

De beëindiging van de franchisesamenwerking: onder meer regels over de geldigheid van een post-contractueel non-concurrentiebeding. In de overeenkomst moet duidelijk staan hoe de waarde van de franchisevestiging bepaald wordt wanneer de franchisesamenwerking beëindigt wordt.

Bent u een bestaande franchise ondernemer? Zorg er dan voor dat u tijdig uw franchiseovereenkomst vóór inwerkingtreding van de wet conform de wettelijke verplichtingen aanpast. Meer weten: neem contact met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route