Er is vaak veel te doen over omzet- en winstprognoses die franchisegevers aan potentiële franchisenemers verschaffen. Uiteraard is het in het belang van de franchisegever dat die zo rooskleurig mogelijk zijn. Wanneer is een franchisegever aansprakelijk als de verschafte prognose onjuist is?

Volgens de Hoge Raad hang dat af van een tweetal situaties:

  1. Als de franchisegever zelf de prognose heeft opgesteld, dan handelt de franchisegever onrechtmatig indien de prognose fouten bevat.
  2. Als de prognose in opdracht van de franchisegever door een derde is opgesteld, dan handelt de franchisegever pas onrechtmatig indien de prognose fouten bevat, de franchisegever dat wist én hij de aspirant-franchisenemer daar niet op heeft gewezen.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route