Als u voor 1 januari 2021 reeds beschikte over een ingeschreven EU-merken of een geregistreerd Gemeenschapsmodel, dan worden deze vanzelf omgezet als nationale merken of modelrechten in de UK. U hoeft dan niets hoeft te doen, het e.e.a. gebeurt automatisch en kosteloos.

Als een procedure voor de inschrijving van een EU-merk nog niet was afgerond op 1 januari 2021 en dus nog in de aanvraagfase verkeerde, worden de merken of modellen niet automatisch omgezet naar een Brits depot. U verkrijgt negen maanden de tijd (dus tot 30 september 2021) om de aanvraag ook te bevestigen voor de UK. Hiervoor moet wel nog een apart tarief betaald worden, boven op de kosten voor het Uniemerk/Uniemodel. Dit zijn de standaardtarieven van de UKIPO.

Pas als u het EU-merk of Gemeenschapsmodel bij het EU Intellectual Property Office (EUIPO) vernieuwt, moet u ook het overeenkomstige merk voor de UK bij het UKIPO vernieuwen.

Let op uitputting van de merkrechten!  Merkartikelen die door de merkhouder waren afgezet in de UK mochten voor Brexit onbeperkt binnen de EU verhandeld worden, zonder dat de merkhouder daar enige zeggenschap over had. Maar ook het omgekeerde gold: merkartikelen in een ander EU-land op de markt gebracht, konden onbeperkt ook in de UK worden afgezet. Sinds Brexit is de UK echter geen onderdeel meer van de EU.

Vanaf 1 januari 2021 mogen goederen die door of met toestemming van de rechthebbende op de Britse markt zijn gebracht, in de EU niet langer als uitgeput mogen worden beschouwd. Dit betekent dat bedrijven die merkgoederen exporteren van het VK naar de EU mogelijk de toestemming van de rechthebbende nodig hebben. En heeft een partij deze toestemming niet dan moet zij zich er op bedacht zijn dat er een risico bestaat om in de EU voor de rechter te worden gedaagd wegens merkinbreuk, indien de merkhouder er niet mee heeft ingestemd dat het product aldaar wordt verkocht.  Houders van merken in de EU kunnen dus vanaf 1 januari 2021 optreden tegen parallelimport afkomstig vanuit de UK. Zij hoeven die parallelimport niet meer te accepteren. Het gevolg is dat zij die parallel geïmporteerde artikelen buiten de EU kunnen houden.

Bel
Route