Auteursrechtelijke bescherming van formats blijft moeizaam, zo blijkt uit 3 recente zaken. Een concurrent gebruikte  een idee van een ander om een eigen product op de markt te brengen. Het ging om de TV formats van Hollandse Meesters, Sterren Springen en het spelformat van een legpuzzel in de zaak Jumbo-Ravensburger. De rechter stelde zich in alle zaken op het standpunt dat aan het format geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, dat zou een te ver gaande beperking van de vrijheid van creatie van derden meebrengen en aldus een te grote rem vormen op de ontwikkeling van producten door concurrenten.

Meer weten? Neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route