In een franchiseovereenkomst wordt doorgaans ook een post-non-concurrentiebeding opgenomen, dat van toepassing is na het einde van de franchiseovereenkomst. Vaak wordt echter vergeten dat een zodanig doorwerkend beding alleen is toegestaan indien aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het moet gaan om concurrerende goederen of diensten;
  2. Het beding heeft alleen betrekking op het gebied waarin de franchisenemer actief was;
  3. Het beding is noodzakelijk om de knowhow van de franchisegever te beschermen;
  4. Het beding mag maximaal voor 1 jaar worden afgesloten, ingaand op het moment dat de franchiserelatie is beëindigd.

Er zijn dus wel degelijk mogelijkheden om onder zo’n beding uit te komen!

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route