Het Europese Merkenbureau EUIPO heeft ooit de registratie van het Community Trademark “F…… Freezing” voor waren in klasse 18 (tassen) en 25 (kleding, schoenen en hoofddeksels) geweigerd. Een merk wordt wel vaker geweigerd indien het geen onderscheidend vermogen heeft of indien het beschrijvend van aard is. Deze weigering was echter gebaseerd op de wetsregel dat geen merk wordt ingeschreven dat in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. OHIM was van mening dat dit gestyleerde woord/beeldmerk vulgair en beledigend was en derhalve in strijd met de goede zeden en de morele principes. Een merkweigering op deze grond komt vrij weinig voor en baarde dus enig opzien in merkenland.

Vragen?  Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route