De registratie van merken verstevigt uw concurrentiepositie, omdat daarmee uw product een “eigen smoel” op de markt kan krijgen en u na registratie op kunt treden tegen misbruik van dat merk. Het is heel verleidelijk voor uw concurrent om een overeenstemmend merk te gebruiken. Wat kan nu als merk dienen? De wettelijke definitie van een merk is heel ruim: merken zijn tekens die dienen om de waren (producten) of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dat betekent dat diverse onderscheidingsmiddelen als merk geregistreerd kunnen worden! U kunt hierbij denken aan de volgende soorten:

  1. Woordmerken: De naam waaronder een product of dienst op de markt is.
  2. Beeldmerken: Logo’s en etiketten, maar ook bijvoorbeeld woorden in een speciaal lettertype of in een speciale opmaak (een logo waarin een naam voorkomt). Combinaties van woord- en beeldmerk kunnen uiteraard ook als merk worden beschermd.
  3. Vormmerken: In bepaalde gevallen kan de bijzondere vorm van een product of een verpakking (denk aan bijvoorbeeld een parfumflesje) een merk zijn.
  4. Kleurmerken: In uitzonderlijke gevallen kan zelfs een enkele kleur of een combinatie van kleuren een merk zijn. Criterium is of het publiek een bepaald product of een bepaalde dienst herkent aan de kleur. Een bekend voorbeeld zijn blauwe Camping Gaz gastankjes of de kleur magenta voor T-Mobile/Deutsche Telekom of het BP groen.
  5. Klankmerken: Een reclamejingle is soms zo bekend dat het publiek bij het horen ervan meteen weet waarom het gaat. In zo’n geval kan dit een merk zijn en ook (in de vorm van een notenbalk) worden geregistreerd.

In de toekomst komen hier wellicht geurmerken, smaakmerken en bewegingsmerken bij. Dit komt omdat de eis van grafische weergave voor merken is komen te vervallen. Door het verdwijnen van dat vereiste worden veel meer zaken vatbaar voor een merkregistratie.

Wordt u geconfronteerd met een conflicterend merk of conflicterende handelsnaam? Samen met u wordt bekeken of oppositie kan worden ingesteld dan wel een gang naar de rechter noodzakelijk is. Dat zijn uiteraard ultieme middelen, vaak wordt met een sommatiebrief al het gewenste resultaat bereikt.

Annelies ten Hove is gecertificeerd BMM merk- en modellengemachtigde en kan een nationaal of internationaal merkdepot voor u verzorgen. Neem contact op via ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route