Online beleggingsbank Binckbank mag de term ‘Turbo’ blijven gebruiken voor een beleggingsproduct waarmee gespeculeerd kan worden op stijgingen en dalingen van bijvoorbeeld aandelen, grondstoffen of valuta. Concurrent BNP Paribas wilde bij de rechtbank Den Haag afdwingen dat Binckbank hiermee stopt omdat ‘Turbo’ een door BNP geregistreerd merk is.

De kortgedingrechter ging hier  niet in mee omdat de actieve belegger de naam ‘Turbo’ niet meer als merk van BNP opvat, maar als een type beleggingsproduct. De kortgedingrechter oordeelt dat de naam ‘Turbo’ door BNP en andere banken te algemeen is gebruikt zonder duidelijk te maken dat het om een geregistreerd merk gaat, bijvoorbeeld door consequent het ®-symbool toe te voegen. Verder gebruiken ook de media en diverse andere partijen de term ‘turbo’ veelvuldig als algemene benaming voor beleggingsproducten die werken met een zogenoemde hefboom. Daardoor dreigt BNP haar rechten op het merk te verliezen in de bodemprocedure, zo is het oordeel van de kortgedingrechter. Het merk was dus een algemene aanduiding geworden.

Meer weten over het verval van een merk? Neem contact op Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route