De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 23 september 2020 een oud-bestuurder van het failliete Heiploeg aansprakelijk gesteld voor een deel van de kartelboete die de Europese Commissie aan het garnalenconcern had opgelegd wegens het maken van kartelafspraken en jarenlange overtreding van mededingingsregels. De curatoren verweten de voormalige bestuurder betrokkenheid, althans gebrek aan ingrijpen, bij verboden prijs- en marktverdelingsafspraken. De rechtbank wees de vordering op grond van artikel 2:9 BW toe.

De rechtbank stelt dat vast kwam te staan dat de bestuurder een langdurige, direct en persoonlijk betrokken rol had bij de gedragingen van het bedrijf om de in- en verkoopprijs van Noordzee garnalen te beïnvloeden. Gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke mededingingsregels waarvan de (voormalige) bestuurder van het bedrijf geacht werd van op de hoogte te zijn. Van een redelijk handelend bestuurder mag immers worden verwacht dat hij zich vooraf op de hoogte heeft gesteld van de aard en omvang van de activiteiten van de te besturen vennootschap(pen). Van een redelijk handelend bestuurder mag daarnaast worden verwacht dat hij bijzondere aandacht besteedt aan de naleving van de in dat verband geldende regels.  De voormalige bestuurder werd aansprakelijk geacht en moest een deel van de opgelegde boete aan de curatoren betalen.

Zie hier de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:3292

Bel
Route