Op 24 februari 2021 heeft de Rechtbank Gelderland een vonnis gewezen over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een van een failliete eierhandel. Die bestuurder  was persoonlijk aansprakelijk gesteld drie leveranciers van de eieren die hun vorderingen niet betaald kregen. Het bleek namelijk dat zowel de accountant alsook een financieel adviseur had gewaarschuwd voor het voortbestaan van het late failliet gegane bedrijf en voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid.

De rechtbank oordeelt dat er van bestuurdersaansprakelijkheid in dit geval geen sprake was. Zolang de bestuurder heeft kunnen menen dat zijn bedrijf reële mogelijkheden had om te blijven voortbestaan, kan hem niet worden verweten dat hij pogingen in het werk stelde om die mogelijkheden te realiseren. Daartoe was nodig dat hij eieren bleef leveren en dus ook dat hij eieren bleef afnemen. Door dat te doen zonder zijn leveranciers uitdrukkelijk te wijzen op de financiële toestand van zijn bedrijf, nam hij weliswaar ook voor hen een zeker risico, maar daar staat tegenover dat niet voldoende gemotiveerd is betwist dat zij op grond van de gepubliceerde jaarrekening van 2015 en informatie in de markt op de hoogte waren of hadden kunnen zijn van het risico dat zij liepen als zij eieren aan de eierhandelaar leverden en dat zij zich ook actief op de hoogte hadden kunnen stellen.

De rechtbank is dus van mening dat als leverancier men zelf ook actief moet onderzoeken of de afnemers nog kredietwaardig zijn. De bestuurder kon volgens de rechtbank geen persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt.

Zie hier de hele uitspraak http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1318

Bel
Route