Sinds 1998 is eiser een dealer van Honda. In mei 2003 is het dealerschap geformaliseerd in een tweetal distributieovereenkomsten gesloten tussen eiser en Honda, te weten de “Selectieve Distributie Overeenkomst motorfietsen en motorscooters”. Honda was tot opzegging van de distributieovereenkomst overgegaan omdat de dealer tevens voor Kawasaki wilde optreden.

De rechtbank Rotterdam meent eind 2014 dat: “In dit geval zijn de Overeenkomsten ingegaan op 1 januari 2002 en heeft Honda deze opgezegd op 1 september 2013, dus na ommekomst van 11,5 jaar. Daarbij opgeteld dat het dealerschap al in 1998 tussen partijen is ontstaan, heeft de samenwerking tussen partijen ongeveer 15 jaar geduurd. Anders dan eiser betoogt, kan uit de door hem aangehaalde regelgeving, rechtspraak en literatuur niet de algemene regel worden afgeleid dat een distributieovereenkomst van die duur een opzegtermijn van twee jaar rechtvaardigt. In de rechtspraak wordt er bij distributieovereenkomsten doorgaans vanuit gegaan dat een opzegtermijn van langer dan 1 jaar is voorbehouden voor uitzonderlijke gevallen, waaronder het onderhavige niet valt te scharen”.

Tip: Als uw principaal u als dealer verplicht om fors te investeren en u die investeringen niet in 1 jaar kunt terugverdienen, is het verstandig om een separate regeling met de principaal overeen te komen!

Meer weten: Neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route