Tot een turbo liquidatie (ontbinding zonder vereffening) van een vennootschap kan niet zo maar worden overgegaan. Uitsluitend in het geval dat er geen bekende baten aanwezig zijn, kan turboliquidatie plaatsvinden. Zijn er echter wel baten binnen de onderneming, dan moet men overgaan tot een ‘gewone’ liquidatie. In het geval de schulden groter zijn dan de baten, dient faillissement te worden aangevraagd.

In voornoemde recente uitspraak deden bestuurders van een B.V. over tot turboliquidatie echter nadat zij waren na opgeroepen voor een faillissementszitting. De rechtbank sprak echter toch het faillissement van de vennootschap uit. Het Hof Den Haag bekrachtigde deze uitspraak op 2 juli 2015.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route