Als bestuurder van een vennootschap kan men niet zonder meer de activa overdragen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden van januari 2023.

Nadat Dakkapellen B.V. was veroordeeld tot betaling aan Van Daatselaar, bleek dat Dakkapellen B.V. inmiddels geen activiteiten meer verrichtte en geen  bezittingen meer had. Van Daatselaar vond dat de bestuurder en de middellijk bestuurder van Dakkapellen B.V. onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door de (activa van de) onderneming van Dakkapellen B.V. over te dragen, zonder rekening te houden met haar vordering. Het gaat er hier dus om dat –  nadat een vennootschap was veroordeeld tot betaling aan de wederpartij   –  bleek dat die vennootschap inmiddels geen activiteiten meer verrichtte en geen bezittingen meer had.

Zowel rechtbank als het Hof Arnhem Leeuwarden oordeelden dat de bestuurder en de middellijk bestuurder van die vennootschap aansprakelijk zijn als bestuurder. Zij werden veroordeeld tot vergoeding van de schade die de wederpartij heeft geleden, omdat zij de (activa van de) onderneming van die vennootschap hebben overgedragen, zonder rekening te houden met de vordering op de vennootschap van de wederpartij.

 

Bel
Route